Programul de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor

Programul de granturi post-investiționale destinate managementului durabil al terenurilor

3250
DISTRIBUIȚI

Granturile post-investiționale sunt destinate producătorilor agricoli care începând cu 1 noiembrie 2017, au procurat utilaje/mașini agricole noi tip No-till și Strip-till, anul producerii cărora începe cu 2016 şi/sau au aplicat, după data de 1 noiembrie 2017, practici de management durabil al terenurilor, precum: crearea fâșiilor vegetative de filtrare, cultivarea pe contur, aplicarea măsurilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor, a măsurilor agro-forestiere, de ameliorare a solului, hidrotehnice, aplicarea sistemelor de captare a apei de ploaie, ș.a.

Granturile investiționale vor constitui 50% din investiția totală, cu un plafon de 20 mii dolari SUA.

Toată informația necesară pentru a putea aplica la acest Program este expusă mai jos.

MANUALUL DE ALOCARE A GRANTURILOR AL PROGRAMULUI DE GRANTURI POST-INVESTIȚIONALE ”Managementul durabil al terenurilor”

Anexa 1. CEREREA DE SOLICITARE A GRANTULUI POST-INVESTIȚIONAL DESTINAT MANAGEMENTULUI DURABIL AL TERENURILOR

Anexa 3. Formularele Evaluării de Mediu

Anexa 4. PROCES VERBAL de constatare a implementării practicii de management durabil al terenurilor

Anexa 5. Justificarea normelor si consumurilor operatiilor tehnologice efectuate mecanizat pentru practici agricole de conservare a solurilor

Anexa 6. Fișa de evaluare a investiției

 

SUPORT INFORMAȚIONAL

Ghidul practic ”Managementul Durabil al Terenurilor”(MDT), elaborat în cadrul proiectului MAC-P,  oferă fermierilor o amplă informație despre tehnologiile și practicile prietenoase mediului recomandate de a fi implementate în agricultură. Ghidul prezintă practici de bază, instrumente și echipamente de gestionare durabilă a terenurilor, măsuri și practici fito-ameliorative, măsuri hidrotehnice antierozionale, practici agro-forestiere și silvo-pastorale, inclusiv costurile de înființare. Toate aceste practici și echipamente stau la baza Manualului de alocare a granturilor post-investiționale destinate MDT.

 

Broșură privind unele practici MDT finanțate de către proiectul MAC-P.

 

În atenția producătorilor agricoli!

Întru anticiparea multiplilor întrebări referitoare la aspectul de mediu al Programelor de granturi, producătorii agricoli care întâmpină dificultăți în procesul de completare  a Formularele de evaluare de mediu (Anexa 3), se pot adresa după suport consultativ către expertul proiectului MAC-P Aurel Overcenco: e-mail: overcenco@gmail.com.

Totodată, agricultorii pot obține consultanță gratuită privind practicile managementului durabil al terenurilor eligibile de la expertul proiectului Cazmalî Nicolai, e-mail: n.cazmali@mail.ru iar privind tehnologiile de conservare a solului eligibile consultanța poate fi solicitată de la  experul Sergiu Gavrilaș, e-mail: g.sergiumd@gmail.com.