UCIMPA anunță lansarea licitației pentru construcția Punctului de Inspecție la Frontieră Giurgiulești

UCIMPA anunță lansarea licitației pentru construcția Punctului de Inspecție la Frontieră Giurgiulești

176
SHARE

Republica Moldova

Proiectul Agricultura Competitivă

Credit Nr.: 50950-MD

Denumirea Contractului: Construcția Punctului de Inspecție la Frontieră Giurgiulești

Nr. de referință (în conformitate cu Planul de Procurări): MACP/CW/NCB-1.7

  1. Republica Moldova a primit un împrumut din partea Băncii Mondiale pentru costul Proiectului Agricultura Competitivă și intenționează să aplice o parte din mijloacele acestui împrumut pentru plățile efectuate în temeiul Contractului pentru construcția Punctului de Inspecție la Frontieră Giurgiulești.
  2. Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA) în numele Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova adresează o invitație de prezentare a ofertelor sigilate din partea ofertanților eligibili pentru construcția Punctului de Inspecție la Frontieră Giurgiulești.
  3. Licitația va fi organizată în temeiul procedurilor de Licitație Națională Competitivă (National Competitive Bidding) specificate în Ghidul Băncii Mondiale Achiziţii de Bunuri, Lucrări și Servicii Non – Consultanță în cadrul Împrumuturilor BIRD şi Creditelor și Granturilor IDA de către Împrumutații Băncii Mondiale, ediția ianuarie 2011 și este deschisă pentru toți ofertanții eligibili conform definiției din Ghid. De asemenea, vă rugăm să studiați prevederile aliniatelor 1.6 și 1.7 privind politica Băncii Mondiale cu privire la conflictul de interese.
  4. Ofertanţii eligibili interesaţi pot să obţină mai multe informaţii de la Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, str. Cosmonauților 9, bir. 512, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: (+ 37322) 244-469, e-mail: vshokin@capmu.md și cbordeianu@capmu.md și să studieze documentaţia de licitaţie la adresa specificată mai jos între orele 09-00 și 17-00 .
  5. Un set complet de documente de ofertare în limba română poate fi achiziţionat şi respectiv ridicat de către ofertanţii interesaţi la depunerea unei Cereri scrise la adresa de mai jos şi în urma plăţii unei taxe nerambursabile de 400 MDL (patru sute lei).

Plata va fi efectuată prin transfer bancar în contul în MDL al Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, după cum urmează:

Cod fiscal:19941019

Banca beneficiară: BC „Moldova – Agroindbank” SA

Cont nr.: 2272 684 835

Codul băncii: AGRNMD2X.

  1. Ofertele vor fi expediate la adresa de mai jos până la data de 09 decembrie 2014, ora 11.00 inclusiv. Procedura de ofertare electronică nu este permisă. Ofertele care ajung cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor a adresa de mai jos la data de 09 decembrie 2014, ora 11.00.
  2. Toate ofertele vor fi însoţite de o Garanţie pentru Ofertă în valoare de 200.000 MDL (două sute mii lei).
  3. Adresa la care se face referire mai sus este:

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul agriculturii, finanțate de Banca Mondială, str. Cosmonauților 9, bir. 512, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova, Tel/Fax: (+ 37322) 244-469, e-mail: vshokin@capmu.md și cbordeianu@capmu.md