Invitation for Bids

Invitation for Bids

70
SHARE

Invitație pentru prezentarea ofertelor

31 ianuarie 2020

Republica Moldova

Proiectul Agricultura Competitivă

Credit Nr.: 5858-MD

Denumirea Contractului: Construcția Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni

Nr. de referință (în conformitate cu Planul de Procurări): MACP/AF-2/CW/NCB-1.9-1

  1. Republica Moldova a primit un împrumut din partea Băncii Mondiale pentru costul Proiectului Agricultura Competitivă și intenționează să aplice o parte din mijloacele acestui împrumut pentru plățile efectuate în temeiul Contractului (Contractelor) pentru Construcția Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni.
  2. Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială (UCIMPA) în numele Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova adresează o invitație de prezentare a ofertelor sigilate din partea ofertanților eligibili pentru Construcția Punctului de Inspecţie la Frontiera Sculeni.
  3. Licitația va fi organizată în temeiul procedurilor de Licitație Națională Competitivă specificate în Ghidul Băncii Mondiale Achiziţii de Bunuri, Lucrări și Servicii Non – Consultanță în cadrul Împrumuturilor BIRD şi Creditelor și Granturilor IDA de către Împrumutații Băncii Mondiale, ediția ianuarie 2011, revizuită Iulie 2014 și este deschisă pentru toți ofertanții eligibili conform definiției din Ghid. De asemenea, vă rugăm să studiați prevederile aliniatelor 1.6 și 1.7 privind politica Băncii Mondiale cu privire la conflictul de interese.
  4. Ofertanţii eligibili interesaţi pot să obţină mai multe informaţii de la UCIMPA la adresa indicată la p.8 și să studieze documentația de licitaţie între orele 09-00 și 17-00.
  5. Ofertanţii trebuie să se înregistreze pentru a participa la Licitaţie prin expedierea unei cereri de solicitare a documentelor de licitaţie la adresele de e-mail indicate mai jos. Un set complet a Documentelor de licitație va fi expediat gratuit în urma înregistrării. Înregistrarea este necesară pentru expedierea întrebărilor de clarificare, a amendamentelor la documentele de licitație după caz şi recepţionarea automată a tuturor răspunsurilor aferente.
  6. Ofertele vor fi expediate la adresa de mai jos până la data de 02 martie 2020, ora 11.00 Procedura de ofertare electronică nu este permisă. Ofertele care ajung cu întârziere vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise public în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor la adresa de mai jos pe data de 02 martie 2020, ora 11.00, ora locală.
  7. Toate ofertele vor fi însoţite de o Garanţie bancară pentru Ofertă în valoare de 000 (două sute cincizeci mii) lei.
  8. Adresa la care se face referinţă mai sus este:

UCIMPA, str. Constantin Tănase 9, etaj 5, bir. 512, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova; Tel: (+373-22)-222-479;(+373-22)-222-467;Fax:(+373-22)-244-469.

E-mail: [cbordeianu@capmu.md] şi [vshokin@capmu.md]